Montly archive: October 2017

81 procent av Sveriges byggnader missar energimål

Pressmeddelande den 4 oktober 2017 Endast 19 procent av de byggnader i Sverige som har energiklassats klarar energiförbrukningskraven för nya byggnader. Det visar en ny sammanställning från Indoor Energy och Ömangruppen baserad på energideklarationer. – I Sverige går cirka 40… >>