81 procent av Sveriges byggnader missar energimål

Endast 19 procent av de byggnader i Sverige som har energiklassats klarar energiförbrukningskraven för nya byggnader. Det visar en ny sammanställning från Indoor Energy och Ömangruppen baserad på energideklarationer.

Pressmeddelande den 27 september 2018

– I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att värma och kyla fastigheter. Många fastighetsägare gör redan stora energieffektiviseringar, men de flesta har goda möjligheter att göra ännu mer, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Sammanställningen visar att drygt 66 000 byggnader klarar kraven som ställs på en nyproducerad byggnad. Det motsvarar 19 procent av de energiklassade byggnaderna. Endast 3 200 byggnader hamnar i den allra bästa kategorin med en energiprestanda under 50 procent av kravet för en ny byggnad.

I sammanställningen ingår endast de byggnader som har klassificerats sedan energiklassning infördes 1 januari 2014. Enligt Boverket saknar fortfarande 335 000 byggnader energiklassificering.

– Fler byggnader måste energiklassificeras. Först då vet vi vilka som är viktigast att prioritera för att minska energiförbrukningen, vilket sänker kostnaderna och har en positiv påverkan på klimatet, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

Av landets 342 000 energiklassade byggnader tillhör 3 200 den bästa kategorin, A, medan 39 000 byggnader tillhör den sämsta kategorin G med energiprestanda över 235 procent högre än kravet för nya byggnader.

I Pajala finns högst andel fastigheter som klarar energikravet, hela 52 procent, medan endast 6 procent av fastigheterna i Torsås klarar kravet.

Fem tips till fastighetsägare om att spara energi i äldre byggnader:
1. Börja inte med att investera i ny teknisk utrustning. Trimma in den anläggning ni redan har.
2. Behovsanpassa energianvändningen efter hur lokalerna nyttjas.
3. Anlita någon med helhetsperspektiv som kan hjälpa er samordna värme, kyla, ventilation och styr- och reglersystem.
4. Mät och följ upp energiåtgången regelbundet och arbeta långsiktigt.
5. Låt inneklimatet följa årstiderna, varmare på sommaren och kallare på vintern.

Källa: Energihandboken 2019

Energikrav på nybyggda fastigheter
Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6) ska alla nya byggnader vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning samt effektiv elanvändning.

Energihushållningsreglerna gäller de flesta nya byggnader såsom bostadshus, kontorsfastigheter och industrifastigheter.

Kravet för energiprestandan i byggnader skiljer sig beroende på typ av byggnad, uppvärmningsform samt var i landet byggnaden uppförs. Energiklass C motsvarar det krav som ställs på nya byggnader i dag. En byggnad i energiklass A har en energiprestanda som är högst hälften av kravet för ett nybygge. Energiklass G motsvarar mer än 235 procent högre energianvändning än energiklass C.
Källa: Boverket

Om sammanställningen
Indoor Energy och Ömangruppen har sammanställt de energideklarationer från Boverket som innehåller en energiklassificering. Energiklassningen av byggnader är till för att göra det enklare att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning. Knappt hälften av energideklarationerna innehåller i dag en energiklassning.

För mer information kontakta gärna:
Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy, 070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se
Peter Arvidsson, vd Ömangruppen, 036-34 40 55, peter.arvidsson@omangruppen.com

Pressbilder
Mats Bjelkevik
Peter Arvidsson

Ladda ner pressmeddelande (doc)
Ladda ner kommuntabell
Ladda ner infografik (eps 54MB)