Anette Holmberg ny HR-chef på Indoor Energy

– Förstärker ledningen inför fortsatt expansion

Indoor Energy, experter inom klimat- och energioptimering för fastigheter, förstärker nu koncernledningen med Anette Holmberg som ny HR-chef i syfte att stödja bolagets tillväxtresa. Anette, som närmast kommer från en roll som regionchef på Memira, har lång erfarenhet från ledande roller inom både HR, affärsutveckling och försäljning.

– Anette har en gedigen erfarenhet av att utveckla människor och organisationer i tillväxt. I kombination med hennes breda bakgrund från både HR och affärssidan, får vi ett viktigt tillskott när vi nu rustar organisationen för vidare tillväxt och utveckling, säger Åsa Wikensten, koncernchef på Indoor Energy.

Marknaden för att optimera energi och inomhusklimat har växt kraftigt och antalet medarbetare i bolaget har ökat från 30 till 300 under de senaste tio åren. Den kraftiga tillväxten förväntas fortsätta, inte minst mot bakgrund av att energibesparingar är en högt prioriterad fråga för alla fastighetsägare i spåren av energikrisen. Dessutom kommer inom kort nya energidirektiv från EU, som ställer ytterligare krav på energioptimering för fastighetssektorn i Sverige.

– Det känns jättespännande att få vara med och utveckla Indoor Energy framåt, inte minst för att våra tjänster inom energioptimering kan bidra till verklig nytta för både samhället och klimatet, kommenterar Anette Holmberg. En del av mitt uppdrag blir att bygga vidare på kulturen genom kompetens- och ledarutveckling, så att våra duktiga tekniker, specialister och ledare kan fokusera på det som ger mest effekt helt enkelt!

Anette har en examen i personalvetenskap och har tidigare arbetat för bland andra On Off, Bauhaus och Synsam.

Kontakt för mer information:
Åsa Wikensten, vd
asa.wikensten@indoor.se
070-257 71 72