Dokumentation

Informationsmaterial


​​​​​​​Nedladdning av broschyrer och dokument

Broschyr om Indoor Energy Karob och Eder

Multicontrol

EDER multicontrol produkterna är ett resultat av konsekvent utveckling av de sedan tidigare så välkända elko-mat eder patenten. Detta har sedan många år och i tusentals anläggningar världen över visat sig vara den överlägset mest effektiva, hållbara samt ekonomiska lösningen för tryckhållning, expansion, avgasning och automatisk/kontrollerad spädvattenmatning. 

multicontrol produkterna är besiktningsbefriade kombinationsutrustningar med marknadens högsta avgasningskapacitet, bästa funktion, längsta livslängd och lägsta driftskostnad.Funktionsprincip multicontrol.
Självklart så klarar och motsvarar de samtliga krav och förväntningar som ställs för optimal funktion i och av slutna energisystem enligt SS EN 12828:2012+A1:2014.

Avgasning

​​​​​​​Definition för avgasat media = <0,1mg syre/liter systemmedia.
Information avgasning

 

LCC-kalkyl

Hållbar funktion till lägre kostnad. Kvalitet lönar sig!
LCC multicontrol MCK500

Förtryckta expansionskärl

elko-flex eder är högkvalitativa förtryckta expansionskärl. De finns i storlekar från 4 liter upp till 1000 liter i olika serier/utförande beroende på systemets utformning och behov. De har en vätskesida med flänsad, utbytbar (undantaget serie N) frostskyddsresistent påsmembran i högkvalitativt gummi för att rymma expansionsmediet. Anslutning i rostfritt stål. Gaspåfyllnings/förtrycksventil, anslutning till en underhållsventil samt väggfäste/fot ingår​.​

Utgångna produkter som ersatts av multicontrol

SW – Kombiutrustning: avgasning, expansion, tryckhållning och spädvattenmatning
EAC – Utrustning för expansion och tryckhållning
ST-M – Utrustning för expansion och tryckhållning
ZG – Tilläggskärl för expansion

Avgasningsutrustning

Edervent I & II avgasningsutrustning
Edervent 50-150 avgasning i mindre kretsar/system