Energiforsks vd Markus Wråke i Energihandboken ”the podcast”: ”En stor del av EU:s fastigheter riskerar att bli värdelösa”

Pressmeddelande den 16 juni 2023

Ett kommande EU-direktiv om energiprestanda kan radikalt förändra förutsättningarna för energieffektivisering i fastigheter. Det säger Energiforsks vd Markus Wråke i ett nytt avsnitt av Energihandboken ”the podcast”.

– Inom tio år riskerar en stor del av det europeiska fastighetsbeståndet att bli värdelöst om man inte energieffektiviserar. Det här direktivet kommer att förändra lönsamheten och motiven att investera i energieffektivisering radikalt. Jag tror inte att det har sjunkit in än hur långtgående konsekvenser beslutet kan få, säger Markus Wråke, vd för Energiforsk, i podden.

Direktivet om befintliga byggnaders energiprestanda (EPBD) är en del av EU:s klimatpaket Fit for 55, som ska göra unionen klimatneutral senast 2050. Syftet med energiprestandadirektivet är att minska energianvändningen i alla fastigheter. Direktivet kommer sannolikt att innebära att de fastigheter som har sämst energiklass blir svårare att hyra ut och att finansieringen blir dyrare vilket påverkar värdet. De nya direktiven planeras gälla från 2027 eller 2030, beroende på byggnadstyp. Detaljerna i direktivet förhandlas just nu mellan EU-parlamentet och EU-rådet.

– Det här är en fråga som kommer att slå rakt in i kärnverksamheten för alla som äger eller investerar i fastigheter. Direktivet kan till exempel leda till att det blir mycket svårare att få lån för en fastighet om det visar sig att den har dålig energiprestanda, säger Markus Wråke.

En studie från Energiforsk i höstas visade att minska elanvändningen var det absolut i särklass snabbaste och effektivaste sättet att få ner de då höga elpriserna. Men energieffektivisering kan även få stor effekt på längre sikt, både för att påverka elpriserna och för att vi ska nå Sveriges och EU:s klimatmål, anser Wråke.

– Om vi lyckades sänka energiförbrukningen i fastigheter med 40 procent skulle det få väldigt stor effekt på priserna. På längre sikt så tror jag att energieffektivisering är avgörande för att nå de energi- och klimatpolitiska mål vi har för Sverige och Europa. Vi kommer att behöva använda så mycket el för att bli av med fossila bränslen – då måste vi vara klokare med hur vi använder den el vi producerar – annars kommer den att bli väldigt mycket dyrare, säger Markus Wråke.

Energihandboken ”the podcast” är en kunskaps-pod med syfte att sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%. Vårt mål är att sprida kunskap om hur man faktiskt och praktiskt gör för att skapa betydande energieffektivitet i fastigheter. Allt ifrån industrier, kommersiella fastigheter, bostäder och bostadsrättsföreningar. Podden görs av Mats Bjelkevik och Kay Rung.

Avsändare är Indoor Energy som även ger ut Energihandboken i bokform.

För mer information kontakta: Mats Bjelkevik, mats.bjelkevik@indoor.se, 070-422 87 36

 

Indoor Energy arbetar för att minska fastigheters klimatpåverkan. Företaget tar ett helhetsgrepp kring ventilation, kyla, värme och fastighetsautomation. Verksamheten har 300 medarbetare och omsätter ca 500 miljoner. Indoor Energy har kontor på 14 orter och verkar i hela Mälardalen och Storgöteborg och Norrland. Läs mer på www.indoor.se 

Dokument för nedladdning

Ladda ner Pressmeddelande (Word)
Ladda ner pressbild
Ladda ner logo Energihandboken The Podcast