bg-biggerhandprinnt
 
 
 

#biggerhandprint

Var med och bidra i energiomställningen

Var med och se till att ditt Handprint är större än ditt Footprint.

Footprint är de negativa konsekvenserna dina eller en organisations handlingar innebär under ett år – den totala planetära ”kostnaden” för din närvaro.

Handprint är de positiva effekterna dina handlingar innebär för planeten – de positiva förändringar som du tillför till världen under samma år.

Footprint är vad vi oundvikligen tar medan Handprint är det vi avsiktligt ger.

Jag vill bidra i energiomställningen

Vårt manifest

Världen står inför en enorm energiomställning som påverkar oss alla och fastighetsbranschen är inget undantag, 94 % av alla fastigheter i Europa är i stort behov av att energieffektiviseras. Energiförbrukningen i dagens fastigheter är oacceptabelt hög, och fastigheter står för en enorm del (40 %) av den totala energiförbrukningen. Det är inte hållbart, vi måste agera nu! Vi på Indoor Energy vet hur vi sänker energiförbrukningen i en fastighet med 40 % och samtidigt förbättrar inomhusklimat. Vi vet alltså vad som krävs för att sänka Sveriges totala energiförbrukning med 16 %!

Ett stabilt och hälsosamt inomhusklimat uppnås genom samverkan mellan kyla, värme, ventilation och byggnadsautomation. Indoor Energy är byggt efter den principen. Vår syn på service och samverkan mellan teknikslag gör att vi kan sänka energiförbrukningen i fastigheter avsevärt. Med vår metod, kunskap och tekniska spets ökar vi värdet på din fastighet, förbättrar för dem som vistas i fastigheten och bidrar samtidigt till ett lägre klimatavtryck. Det är med andra ord både bra och lönsamt för alla parter.

I tio år har vi jobbat aktivt med företagskultur och strategier. Det har tagit oss dit vi är idag, men det mesta är fortfarande ogjort! Grundpelarna i det som är gjort och det som ska göras är:

Frihet: Vi vill att de som arbetar på Indoor och de kunder som köper våra tjänster ska VÄLJA att jobba med oss varje dag. Frihet är att välja att investera långsiktigt i en relation och grunden för starka relationer är ständig utveckling.

Utveckling: Det betyder att vi är nyfikna och utmanar oss själva, varandra och våra kunder och partners att bli det bästa vi kan vara varje dag och i varje leverans. För oss är utveckling snarare många små steg än några få stora kliv.

 

Gemensamma beslut: Vi är smartare och klokare tillsammans. När vi vrider och vänder på frågeställningar åstadkommer vi som grupp alltid bättre resultat, beslut och lösningar i allt ifrån hur vi skall utveckla Indoor som bolag, effektivare arbetssätt eller kunders anläggningar.

Samarbete: En av de saker som gör Indoor unikt är samverkan mellan teknikslag, orter, avdelningar och individer. Vi blir helt enkelt oslagbara tillsammans.

Specialister: Vi vet att det krävs både kunskap och erfarenhet för att lösa de svåraste utmaningarna. Våra specialister löser komplexa problem och utvecklar samtidigt alla oss andra. Därför ska vi fortsätta att utveckla och attrahera fler specialister.

Fakta äter killgissningar till frukost: Genom att koppla upp våra kunders anläggningar kan vi utgå ifrån fakta när vi analyserar och optimerar, och samtidigt utveckla våra egna arbetssätt.

Bäst före störst: Vi strävar inte efter att bli störst – vårt mål är att vår utvecklingsvinkel är uthålligt brantare än konkurrenternas. Då blir vi till slut bäst. Vi jämför oss inte bara med vår egen bransch utan vi har mycket att lära av andra. Ett bra kvitto på att vi blir bättre är att vi fortsätter att växa.

Otåliga och uthålliga: Vi vill mycket och vi vill förändra och utveckla oss själva, våra arbetssätt och branschen. Att driva utveckling kräver både mod, otålighet och uthållighet. Vi är stolta men aldrig nöjda, det mesta är fortfarande ogjort.

Mats Bjelkevik, VD Indoor Energy

Indoor-energy-start-dark

Du tänker helt rätt! Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur vi gör ditt handprint större genom att sänka energiförbrukningen i din fastighet.

Ja, gör mitt handprint större!