Indoor-energy-start-dark

 
 
 
 

Öka värdet på fastigheten

Anslut din fastighet till Indoor Energy Center. Förbättra driftnetto och sänk energikostnader.

Jag vill veta merSå här fungerar det

Nå 100% optimal energiförbrukning

Analysera. Optimera. Avancera.

När du ansluter dig tiIl Indoor Energy Center analyserar våra energiexperter din data och genomför åtgärder för att optimera din anläggning. Du kan bara luta dig tillbaka och låta oss ta din fastighet till nästa nivå, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Kontakta oss

Ökat värde på fastigheten

Med optimerad energiförbrukning sänker du driftkostnaden och driftnettot, och ökar värdet på din fastighet.

Bättre översikt utan ansträngning

Du slipper bry dig om underhåll och service, utbyten/uppgraderingar och jourservice. Våra servicetekniker ser till att din anläggning är i bästa tänkbara kondition.

Upptäck felen innan de uppstår

Genom att ständigt analysera data från din fastighet arbetar vi proaktivt och upptäcker och förebygger felen innan de uppstår.

Så här går det till

Fastighetens utrustning ansluts till Indoor Energy Center och Ni och vi får full översikt över förbrukning och driftdata. Indoors energiexperter analyserar datan och ger rekommendationer, kalkylerar besparingar samt utför fjärrservice. Vid behov skickas en tekniker ut för serviceinsatser på plats i din fastighet.

Hur långt vill du ta din fastighet?

Med Indoor Energy Center får du snabbare lösningar på problem, färre akututryckningar för icke-kritiska larm och mindre bekymmer. Men framför allt en bättre driftsekonomi.

Basic

Översikt av elförbrukning och förslag på åtgärder för att minska energiförbrukning.


 • Kontaktinformation
 • Felanmälan
 • Dokumentation
 • Energianalys
 • Energirapport 1 ggr/år

Performer

Kontroll av fastighetens energiförbrukning, övervakning av larm och förslag på åtgärder för energieffektiviseringar.


 • Kontaktinformation
 • Felanmälan
 • Dokumentation
 • Energianalys
 • Energirapport 2 ggr/år
 • Energirondering
 • Driftlarm/Övervakning (självstyrt)

Optimal Performer

Övervakning och optimering av energiförbrukning. Proaktiva och anpassade åtgärder för att sänka energi och driftkostnader.


 • Kontaktinformation
 • Felanmälan
 • Dokumentation
 • Energianalys
 • Energirapport 4 ggr/år
 • Energirondering
 • Driftlarm/Övervakning (åtgärds-styrd)
 • Energioptimering
 • Rapport kostnadsreducering
 
Indoor-energy-start-dark
 

Kontakta oss

Anslut din fastighet till Indoor Energy Center, få bättre kontroll och sänk dina energikostnader. Du kan jämföra hur dina fastigheter presterar mot tidigare perioder och jämföra med liknade fastigheter.

Kontakta oss om du vill optimera din energiförbrukning, sänka driftnettot och öka värdet på din fastighet.