Indoor Energy förstärker kylverksamhet genom strategisk rekrytering.

Indoor Energy med totalt 170 medarbetare varav 65 certifierade kyltekniker är Sveriges 5:e största kylföretag utan att vara ett renodlat kylföretag. Fokus för Indoor Energy-koncernen ligger på service av kyla, värme, ventilation och styr- & reglerteknik. Som ett led i att fortsätta specialiseringen anställs Erik Randèn.

Erik kommer som ansvarig för kyla att driva utvecklingen av naturliga köldmedier genom kompetensutveckling, affärsutveckling och teknikutveckling. Erik har mer än 30 års erfarenhet inom kylbranschen, senast som VD och huvudägare till Kylgruppen som han lämnade för drygt två år sedan.

På frågan om varför Erik väljer Indoor Energy svarar han: – Jag har velat vara med i ett större sammanhang och i en verksamhet som utmanar branschen. Sättet att se på affären för att utveckla både sig själva men också kunderbjudandet, Indoors värderingar, deras syn på ledarskap och fokus på kundens behov passar mig väldigt bra. Det känns som en mycket bra plattform att bygga något stort på!

Naturliga köldmedier
Kylbranschen står inför stora förändringar genom F-gasförordningen och det ökade fokuset på naturliga köldmedier som redan idag kan ersätta de toxiska och klimatpåverkande köldmedierna som oftast används. I professor Paul Hawkens New York Times bästsäljande Draw Down, som är en detaljerad 100-punktsplan med konkreta åtgärder för att rädda klimatet, är köldmedier den viktigaste punkten, före både solceller på plats 10 och elbilar som hamnar på plats nummer 26.

Fastighetsbranschen förändras och energi- och miljökraven ökar i snabb takt. Efterfrågan på energieffektiva lösningar och kraven på en högre och smartare servicenivå ökar. Indoor har utvecklat en metod som sänker både energiförbrukning och kostnader för fastighetsägare. – Våra medarbetare har ett grundläggande engagemang i energifrågan och för oss är det en nödvändighet att rekrytera rätt för att inte bara möta, utan också leda utvecklingen i att sänka energiförbrukningen i fastigheter, säger Mats Bjelkevik, VD på Indoor Energy.

För mer information kontakta gärna:
Mats Bjelkevik, VD Indoor Energy, 070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se

Dokument för nedladdning

Ladda ner pressmeddelande (word)

Ladda ner pressbild