Indoor Energy gör sitt andra strategiska förvärv på 6 månader.

Indoor Energy:s starka utveckling fortsätter och vi förstärker vårt erbjudande genom förvärvet av specialist-företaget Värmebalans. Värmebalans VD Mikael Lundberg är den person i Sverige som är absolut bäst inom injusteringar av värmesystem och affären stärker både Indoor och Värmebalans.

Indoor Energy och Värmebalans har haft ett långt partnerskap och genomfört flera gemensamma projekt de senaste åren. Gemensamt skapar vi ett starkare erbjudande till befintliga och nya kunder. Samtidigt kommer vi också att kunna växla ut på Mikaels kompetens genom att utveckla personalen i båda företagen. Mikael har en unik kunskap om fasta injusteringar genom EMA-Nippeln – ett sätt att säkerställa att systemet fortsätter att vara energieffektivt i över 20 år.

På frågan om varför Mikael väljer Indoor Energy svarar han:–Indoor Energy är unika med sitt erbjudande och sin höga kompetens med över 25 specialister inom alla fackområden. Genom ett tydligt fokus på service av kyla, värme, ventilation och styr & reglerteknik skapar det ett unikt erbjudande och högt kundvärde, samtidigt som man hela tiden helhjärtat utvecklar personalen både tekniskt och som individer. Detta är något jag verkligen vill vara en del av.  

Värmebalans stärker vår position
Fastighetsbranschen förändras och energi- och miljökraven ökar i snabb takt. Efterfrågan på energieffektiva lösningar och kraven på en högre och smartare servicenivå ökar likväl. Indoor Energy har utvecklat en metod som sänker både energiförbrukning ochkostnader för fastighetsägare.

– För Indoor är detta ytterligare en tjänst som sänker energiförbrukningen samtidigt som inomhusklimatet och upplevelsen för dem som vistas i lokalerna förbättras. Vår vision är att våra kunder har det energieffektivaste fastigheterna och detta är ytterliggare en pusselbit i det erbjudandet,sägerMats Bjelkevik, VD på Indoor Energy

För mer information kontakta gärna:
Mats Bjelkevik, VD Indoor Energy, 070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se
Mikael Lundberg, VD Värmebalans, 070-943 93 93, mikael@varmebalans.se

Dokument för nedladdning

Ladda ner pressmeddelande (word)

Ladda ner högupplöst pressbild