Indoor Energy tecknar serviceavtal med Akelius

Pressmeddelande den 20 maj 2016

 

Akelius väljer Indoor Energy som teknikpartner för deras fastighetsbestånd i Region Stockholm. Samarbetet innebär att Indoor Energy ska utföra service- och underhållsarbeten med syftet att minska fastigheternas energianvändning.

Region Stockholm sträcker sig från Järna till Vaxholm, och avtalet omfattar totalt 75 fastigheter som inrymmer cirka 9000 lägenheter. Fokus ligger på att minska fastigheternas energiförbrukning samt sänka drift- och underhållskostnader.
Indoor Energy ska stå för alla service- och underhållsarbeten som avser värme, ventilation, styrsystem samt värmepumpar. Avtalet innefattar också förebyggande service och underhåll, planerade åtgärder samt akuta insatser för att avhjälpa oväntade fel.

– Svenska fastigheter gör av med en massa energi helt i onödan, vilket orsakar kostnader och påverkar klimatet negativt. Genom att optimera fastigheternas befintliga system kan många fastighetsägare minska sin energianvändning. Små åtgärder kan ha stor påverkan, säger Mats Bjelkevik, vd för Indoor Energy.

Indoor Energy är en del av det rikstäckande företagssamarbetet Near4you.

För mer information kontakta gärna:
Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy och ordförande Near4you
070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se

Pressbilder
Mats Bjelkevik

Near4you är ett samarbete mellan fyra fristående ägarledda företag. Med 300 medarbetare på 29 orter i Sverige tar vi ett helhetsgrepp på ventilation, kyla, värme och styrsystem. Vi når 90 procent av Sveriges fastigheter inom 60 minuter. De bolag som ingår i Near4you är Indoor Energy, TF Service, APS och Ömangruppen. Se mer på www.near4you.se

Fakta om klimatförändringar, energiförbrukning och fastigheter
– Genom de FN-ledda klimatförhandlingarna har världen satt upp ett mål om att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till maximalt 1,5 grader. Detta för att undvika allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur.

– Sverige har satt upp målet om att bli ett av världens första fossilfria länder.
– Bostadssektorn gör varje år av med 76 TWh och står för 40 procent av Sveriges energiförbrukning. Det innebär att mer energieffektiva fastigheter är en central pusselbit om vi ska klara FN:s klimatmål.
– Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan man minska energianvändningen i en fastighet med omkring 40 procent.

Ladda ner pressmeddelande