Ny statistik avslöjar stora skillnader i energianvändning

Skillnaden mellan fastigheters energianvändning i landets kommuner är stor, visar siffror från SCB. Nästan 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. För både klimatet och ekonomin finns stora vinster att göra i att aktivt arbeta med energieffektivisering.

– Det är fullt möjligt att minska energianvändningen i de flesta fastigheter med runt 40 procent genom att ta ett helhetsgrepp på energisystemet. Om vi ska nå våra ambitiösa energi- och klimatmål måste vi tillvarata möjligheten att minska fastigheternas energiförbrukning, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och har tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen. Indexet visar att det finns stora vinster att göra i att se över energiförbrukningen – både för klimatet och plånboken.

Ale toppar indexet och har lägst energianvändning i landet med 6,7 MWh per invånare. Ale kommun satsar på energirådgivning och tips till sina medborgare och har en tydlig strategi för energieffektivisering inom både kommunens organisation och bostadsföretaget Alebyggen. Högst energianvändning i Sverige har Dals-Ed med 31,3 MWh per invånare vilket är mer än fyra gånger så mycket som i Ale.

– De stora skillnaderna mellan olika kommuner visar på potentialen att minska energianvändningen i fastigheter. En del kan förklaras av olikheter i klimat och näringsliv, men inte allt. Mycket kan åstadkommas genom ett aktivt arbete för att energieffektivisera fastigheterna, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,3 MWh per invånare, visar energiindex. Det motsvarar mängden energi krävs för att köra en elbil över 6 700 mil. Jämfört med året innan innebär det en minskning med 300 kWh per invånare.

Om Indoor Energys och Ömangruppens energiindex
Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2017 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker, hotell etc. ingår). Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme. I indexet ingår inte energiförbrukningen inom industrin eller transportsektorn.

För mer information kontakta gärna:
Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy, 070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se
Peter Arvidsson, vd Ömangruppen , 36-34 40 55, peter.arvidsson@omangruppen.com

Pressbilder
Mats Bjelkevik
Peter Arvidsson

Hela listan – bästa och sämsta kommunerna
Indoor Energys och Ömangruppens hemsidor kan du hitta tabeller med rankningen för samtliga län och kommuner.

Fakta om klimatmål och energianvändning i fastigheter
– Världens länder är genom Parisavtalet överens om att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader.
– Sveriges långsiktiga klimatmål är att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och till 2030 ska de ha minskat med minst 55 procent, jämfört med 1990.
– Den blocköverskridande energiöverenskommelsen innebär att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning, jämfört med 2005.
– Fastighetssektorn står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning.
– Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan man minska energianvändningen i en fastighet med omkring 40 procent.

Indoor Energy och Ömangruppen är två företag som arbetar för att minska fastigheters klimatpåverkan. Vi drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Läs mer på www.indoor.seoch www.omangruppen.com.

 

Ladda ner pressmeddelande

Ladda ner kommuntabell 2019