Indoor Stockholm syd

Kontakta någon av våra medarbetare

Patrik Vinsa

Avdelningschef

Telefon: 08-764 50 00

Mobil: 070-815 29 29

Stefan Rosenqvist

Projektledare, Ventilation

Telefon: 08-764 50 00

Mobil: 070-594 80 80

Andreas Palmberg

Servicechef

Mobil: 073-364 92 25

Dick Jörlefalk

Projektledare, Energi

Mobil: 070-941 81 05

Stefan Lindberg

Affärsområdeschef Styr

Mobil: 073-314 13 59

Skicka epost >