remote

 

 

Med anledning av COVID-19

Indoor Energy
Remote Service

Problem med fastighetsteknik upphör inte. Behov av service och förebyggande åtgärder kommer att kvartstå även under en krissituation. Påverkan på t.ex varmvattenproduktionen i flerbostadshus ökar, då belastningen kommer att öka då fler väljer att arbeta hemifrån och sitter i karantän. Vi vet att det här kan leda till problem med många tekniska installationer om man inte har tillgång till förebyggande och framförallt avhjälpande underhåll.
 
Så här fungerar fjärrservice

 

Energieffektiva fastigheter med fjärrservice

Vi hjälper er med service och underhåll av fastigheter på distans

Som komplement till vårt befintliga serviceutbud, erbjuder vi de kunder som är oroliga över smittspridning en fjärrservice-tjänst där vi bidrar med vår kompetens och erfarenhet och ni med på-plats-utförandet, guidat av våra erfarna tekniker via telefon eller face-time. Vid komplexa problem och kvarstående fel kommer vi självklart ut och åtgärdar efter överenskommelse med er.

Kontakta oss under kontorstid så hjälper vi er.

Indoor Remote Service
Tel: 08267257
Mail: energycenter@indoor.se