fasadbild-hero

 

 

Säkra din fastighet! Rikstäckande och lokala serviceavtal med auktoriserade tekniker.

Kom igång snabbt med tre enkla steg

Service av tekniska system är grunden i vår verksamhet. Indoor har en lång och unik erfarenhet av hur en fastighets samtliga tekniska system fungerar och hur de behöver samverka med varandra för bästa möjliga drift. Ett skrädarsytt serviceavtal med Indoor ger våra kunder tillgång till vår samlade expertis inom kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik, löpande underhåll era anläggningar och funktionell säkerställning av era fastighetstekniska installationer. Förebyggande service och underhåll ger trygghet och ekonomisk kontroll.

 

KONTAKTA OSS

bullet-background

 

1. Ett möte och ni är igång

Ett första möte syftar till att gå igenom vad som skall ingå i ert serviceavtal för att sätta rätta förväntningar. Vid servicebesöken genomför vi en grundlig genomgång av de tekniska system som ingår i serviceavtalet samt översiktlig genomgång av klimatskal, el, belysning med mera.

2. Utförlig rapport – enkel att bedöma

Resultatet från vårt servicebesök presenteras i en rapport där vi redovisar våra åtgärdsförslag samt vad som är utfört under servicen. En årsbaserad åtgärdsplan och kostnadsuppskattning tas fram. Det blir sedan enkelt för er att bedöma resultatet och skapa ett budgetutrymme för gällande underhåll.

3. Kontinuerlig uppföljning

För att säkerställa drift, underhåll och kvalitet genomförs ett antal relationsmöten med våra kunder under året. Syftet är att lämna feedback på vår leverans samt att vi för en dialog runt våra åtgärdsförslag och vad som blivit utfört.

KONTAKTA OSS IDAG

Därför skall du välja Indoor Energy

Indoor Energy erbjuder både lokal och rikstäckande service. Vi arbetar med helhetssyn på fastighetsteknik och fastigheters energiförbrukning. Våra auktoriserade tekniker har djup förståelse och kompetens om byggnader och deras installationstekniska egenskaper. Spara pengar på att revidera er fastighets energiförbrukning och tekniska installationer.

 

KONTAKTA OSS IDAG

Fördelar med serviceavtal hos Indoor Energy

  • Fokusera på kärnverksamheten – din anläggning är i goda händer
  • Rikstäckande och lokal service
  • Tillgång till Hello Indoor – vår kontaktyta för serviceavtalskunder
  • Planerat underhåll utförs av behöriga och certifierade servicetekniker
  • Regelbundna besöksrapporter
  • Identifierande av energieffektiviserings- och optimeringsåtgärder, prisinformation, återbetalningstider samt möjlig CO2-besparing
  • Rapportering enligt gällande myndighetskrav
  • Tillgängliga tekniker för korrigerade åtgärder under dagtid på vardagar eller skräddarsydd beredskap under övriga tider och dagar
  • Tillgång till kompetensbredd inom ramen för energieffektiviseringar i kombination med ett gott inomhusklimat 

 

KONTAKTA OSS IDAG