Stora olikheter i fastigheters energianvändning

Pressmeddelande den 8 maj 2017

 

Ale kommun hamnar på första plats i ett energiindex som rankar kommunerna efter energianvändningen i fastigheter. Malung-Sälen som ligger i botten av indexet gör av med mer än fyra gånger så mycket energi per invånare. I Sverige går cirka 40 procent av energianvändningen till att värma och kyla fastigheter.

– De flesta fastighetsägare jobbar aktivt med att spara energi i sina fastigheter. Samtidigt står fastigheter för en stor del av energianvändningen i Sverige och det är stora skillnader mellan kommunerna. Det går att göra betydligt mer för att effektivisera värme-, kyl- och ventilationssystemen, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Energiindexet som tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2015. Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,2 MWh per invånare. Det motsvarar mängden energi som produceras i 88 m2 solceller. Jämfört med året innan är det en minskning med 0,1 MWh per invånare.

Ale kommun toppar indexet och har lägst energianvändning i landet med 6,7 MWh per invånare. Ale har en tydlig strategi för energieffektivisering inom både kommunens organisation och bostadsbolaget Alebyggen. Högst energianvändning i Sverige har Malung-Sälen med 29,7 MWh per invånare.

– De regionala variationerna förklaras delvis av olikheter i klimat och näringsliv. Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna. Små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

Om Indoor Energys och Ömangruppens energiindex
Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2015 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker, hotell etc. ingår). Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme. I indexet ingår inte energiförbrukningen inom industrin eller transportsektorn.

För mer information kontakta gärna:
Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy
070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se

Peter Arvidsson, vd Ömangruppen
036-34 40 55, peter.arvidsson@omangruppen.com

Pressbilder
Mats Bjelkevik
Peter Arvidsson

Hela energiindex
Indoor Energys och Ömangruppens hemsidor kan du hitta tabeller med rankningen för samtliga län och kommuner.

Fakta om klimatmål och energianvändning i fastigheter
– Genom de FN-ledda klimatförhandlingarna har världen satt upp ett mål om att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till maximalt 1,5 grader. Detta för att undvika allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur.
– Sverige har satt upp målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
– Fastighetssektorn står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning.
– Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan man minska energianvändningen i en fastighet med omkring 40 procent.

Indoor Energy och Ömangruppen är två företag som arbetar för att minska fastigheters klimatpåverkan. Vi drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Läs mer på www.indoor.se och www.omangruppen.com

 

Ladda ner pressmeddelande

Kommuntabell 2017

Energiklassning byggnader 2017