Värmebalans – injustering av värmesystem

Värmebalansera och få jämn temperatur i hela fastigheten och sänk kostnader för uppvärmning med upp till 20%

Är du ansvarig för en fastighet eller behöver hjälp i bostadsföreningen? Kontakta en specialist!


Mikael Lundberg
Specialist Värmebalans

0709-43 93 93
mikael.lundberg@indoor.se

Vill du bli uppringd istället?


90% skruvar upp fastighetens värmekurva när det ser ut så här i fastigheten. Det är stora temperaturskillnader i husets alla lägenheter vilket medför klagomål och felanmälningar, oljud från element och rör och ofta onödigt höga kostnader för uppvärmning eftersom de flesta då skruvar upp fastighetens värmekurva. VARNING! Det hjälper inte utan blir bara dyrare.

Värmebalansera i stället!

Värmebalans handlar om tryck, flöde och temperatur. Många fastighetsskötare ser sig som specialister på detta, men vi har träffat få som verkligen förstår det komplexa samspelet av vattenburna värmesystem i fastigheten, och det kan bli riktigt dyrt i slutändan för den som står för energiräkningen.

Vattnet i systemet transporterar energin till radiatorerna (elementen). Och eftersom vatten alltid tar den lättaste vägen, får radiatorerna längst bort i systemet alltid mindre energi och lägre temperatur. Därför får du lätt ett radiatorsystem i obalans där vissa lägenheter är för kalla eller för varma. Och det betyder både klagomål och 10-20% onödigt hög energiförbrukning. Lösningen är en korrekt injustering från Indoor. Vi har över 30 års erfarenhet och har justerat mer än 60 000 lägenheter.

Så gjorde Brf Pastellen

Det här ingår i vår injustering av vattenburna värmesystem:

  • Serviceavtal
  • Analys och felsökning
  • Injustering av radiatorsystem
  • Injustering av köldbärarsystem till värmepumpar eller centralkyla


Bra att tänka på:

  • Oavsett hur modern din styrning av fastigheten är, så är grunden ett rätt injusterat värmesystem. Inte ens den smartaste algoritm i världen kan kompensera för feljusterade ventiler i ett mekaniskt system som det ändå är.
  • Se upp för “förståsigpåare”. Det räcker inte med att vara Civilingenjör – detta är specialiserad kunskap som kräver många år av både teori och praktik.
  • Följande symptom tyder på att din fastighet behöver injustera värmesystemet:

– Oljud i systemet (visslande-  väsande ljud)
– Stora temperaturskillnader i olika delar (eller lägenheter) av fastigheten,
– Svårt att få ordentlig värme högst upp i fastigheten.

  • Det räcker inte att göra en injustering en gång. Vattenburna värmesystem är mekaniska, och system som inte motioneras och servas regelbundet beckar förr eller senare igen.

Referenskund: Brf Pastellen

Under början av år 2021 fick Indoor Energy Värmebalans förtroendet att utföra en värmeinjustering av flera fastigheter tillhörande Brf Pastellen på Tyresö, Stockholm. Orsaken till värmeinjusteringen var ojämna rumstemperaturer där vissa lägenheter hade låg rumstemperatur medan vissa andra hade en för hög rumstemperatur. Värmeinjusteringen utfördes med den unika metoden, emanipplar, och omfattade totalt 72 lägenheter och cirka 475 radiatorer. Utförandet av entreprenaden har varit väldigt framgångsrikt, mycket tack vare det fina engagemanget som Brf Pastellen har visat.

Så här säger Kjell Willix, ordförande för Brf Pastellen, om utförandet och resultatet av injusteringen:

Jag tycker att det har gått väldigt bra vad gäller både utförande och resultatet. Jag tycker att kommunikationen har varit utmärkt mellan parterna och informationen har varit väldigt tydligt från Indoors sida. Även tidplanen och planeringen har varit inom rimliga perioder och montagearbetet har varit smidigt.

Andreas Ljungberg, vice ordförande Brf Pastellen, och Kjell Willix, Ordförande Brf Pastellen
 

Sänkta kostnader för uppvärmning

Det första som märks efter värmeinjusteringen är att arbetet var välbehövligt. Det kommer att gynna föreningen i fortsättningen då det skapar en bra komfort för alla boende, samt en god ekonomi för föreningen då den lyckats sänka värmekurvan. Man får inte heller glömma den miljömässiga aspekten av insatsen eftersom Brf Pastellen nu kan minska energianvändning genom en optimerad värmekurva och drift.

Kontakta en specialist!


Mikael Lundberg
Specialist Värmebalans

Tel: 0709-43 93 93
Mail: mikael.lundberg@indoor.se


 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken