Värmebalans – injustering av värmesystem

Värmebalansera och få jämn temperatur i hela fastigheten och sänk kostnader för uppvärmning med upp till 20%

90% skruvar upp fastighetens värmekurva när det ser ut så här i fastigheten. Det är stora temperaturskillnader i husets alla lägenheter vilket medför klagomål och felanmälningar, oljud från element och rör och ofta onödigt höga kostnader för uppvärmning eftersom de flesta då skruvar upp fastighetens värmekurva. VARNING! Det hjälper inte utan blir bara dyrare.

Värmebalansera i stället!

Värmebalans handlar om tryck, flöde och temperatur. Många fastighetsskötare ser sig som specialister på detta, men vi har träffat få som verkligen förstår det komplexa samspelet av vattenburna värmesystem i fastigheten, och det kan bli riktigt dyrt i slutändan för den som står för energiräkningen.

Vattnet i systemet transporterar energin till radiatorerna (elementen). Och eftersom vatten alltid tar den lättaste vägen, får radiatorerna längst bort i systemet alltid mindre energi och lägre temperatur. Därför får du lätt ett radiatorsystem i obalans där vissa lägenheter är för kalla eller för varma. Och det betyder både klagomål och 10-20% onödigt hög energiförbrukning. Lösningen är en korrekt injustering från Indoor. Vi har över 30 års erfarenhet och har justerat mer än 60 000 lägenheter.

Det här ingår i vår injustering av vattenburna värmesystem:

  • Serviceavtal
  • Analys och felsökning
  • Injustering av radiatorsystem
  • Injustering av köldbärarsystem till värmepumpar eller centralkyla

Kontakta ansvarig: Mikael Lundberg

Bra att tänka på:

  • Oavsett hur modern din styrning av fastigheten är, så är grunden ett rätt injusterat värmesystem. Inte ens den smartaste algoritm i världen kan kompensera för feljusterade ventiler i ett mekaniskt system som det ändå är.
  • Se upp för “förståsigpåare”. Det räcker inte med att vara Civilingenjör – detta är specialiserad kunskap som kräver många år av både teori och praktik.
  • Följande symptom tyder på att din fastighet behöver injustera värmesystemet:

– Oljud i systemet (visslande-  väsande ljud)
– Stora temperaturskillnader i olika delar (eller lägenheter) av fastigheten,
– Svårt att få ordentlig värme högst upp i fastigheten.

  • Det räcker inte att göra en injustering en gång. Vattenburna värmesystem är mekaniska, och system som inte motioneras och servas regelbundet beckar förr eller senare igen.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken