Värmepannor, bio-olja, gas och pellets

Projektering, installation och service av värmepannor

Det finns fortfarande många oljepannor i Sverige, även om flertalet har ersatts med bergvärme eller konverterats till andra bränslen. För att en befintlig oljepanna skall ha en så låg miljöpåverkan som möjligt och en bra driftekonomi krävs kontinuerlig och förebyggande service och underhåll. 

Konvertering till Bio-olja

Det finns också flera systemlösningar där det är mycket lönsamt att komplettera den befintliga oljepannan med en värmepump och endast nyttja oljepannan som spetsvärme. Vill man, är det enkelt att konvertera en äldre oljepanna till bio-olja gjord av skogsavfall. Därtill finns det applikationer där det saknas riktigt bra alternativ till oljepannan, där det ofta handlar om krav på höga effekter under korta tidsperioder.

Så oljepannan har i överskådlig framtid en plats i ett fossilfritt Sverige..

Vi verkar inom industrin, fastigheter och villor.

 

Vi hjälper dig med projektering, installation och service av:

  • Värmepannor
  • Konvertering till bio-olja
  • Biobränslepannor
  • Oljegasbrännare
  • Pelletsbrännare
  • Transportala värmecentraler
  • Vattenbehandling för ångpannor
  • Pellets
  • Automatik

 

Kontakta oss:

Karsten Karmenstrand
070-3306895

 

Bra att tänka på:

Förnybara biologiska bränslen utvinns ur restprodukter som inte kan användas till livsmedel, foder eller tekniskt bruk. Att konvertera till bio-olja är ett aktivt val för klimatet och ett bidrag till att minska växthuseffekten.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken