Karlstad Univ.

Indoor Energy har hand om service och underhåll av kylinstallationerna på Karlstad Universitet. Kylinstallationerna används både för luftkonditionering och t.ex. kylar och frysar till forskningsprocesser och spänner från små splitar till stora industrikylaggregat med ammoniak som köldmedie.