Arlanda

Indoor Energy genomför vibrationsmätningar på Swedavias ventilationsfläktar för att upptäcka eventuell obalans som kan förkorta livslängden på fläktarna avsevärt. Resultatet loggas i en trendkurva för att förutspå resterande livslängd. På så sätt kan planerade driftstopp och fläktbyten genomföras innan risken för haveri blir för stor.

Indoor Energy utför även service och underhåll av kylinstallationer samt genomför optimering av kylmaskiner med hjälp av avancerad analysutrustning.