Audiorama

Audiorama är en scen helt tillägnat ljudupplevelser. Indoor Energy säkerställde på uppdrag av Fastighetsverket att lokalen utrustades med helt tyst ventilation för att inte påverka den akustiska upplevelsen. Utmaningen var att dimensionera ventilationsanläggningen så att varken motorljud eller vinande ljud hörs.