Bombardier

Kylsystemen i tågvagnarna är kritiska eftersom tåget måste tas ur trafik när kylningen inte fungerar. Systemen är dessutom komplexa. Som en av Sveriges ledande serviceleverantörer för kyla på tåg kan Indoor Energy säkerställa den kvalitet och driftsäkerhet som Bombardiers verksamhet kräver.