Friends Arena

Indoor Energy Control har totalentreprenaden för byggnadsautomationen och hanterar hela kedjan från projektering till driftsättning för både Friends Arena och Arena Gate. Anläggningarna är komplicerade och projekten har ställt stora krav på både teknisk innovation och professionell projektledning.

Systemlösning: Saia PLC med Beijer electronics operatörsterminaler