Kv. Västertorn

Kvarteret Västertorn är en fastighet som ligger på Riddarholmen i Stockholm. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne från 1700-talet, vilket innebär att ombyggnader och installationer måste genomföras med stor omsorg. Målet med moderniseringen och ombyggnaden är att skapa nya funktionsdugliga lokaler till Mark- och miljööverdomstolen och samtidigt bibehålla byggnadens kulturhistoriska värde.

Indoor Energy Control har utförandeentreprenaden för byggnadsautomationen.

Systemlösning: Saia PLC med Saiawebb via Panel-PC