Preem

Indoor Energy har samarbetat med Preem sedan 90-talet. I avtalet ingår service av alla system för inomhusklimat samt kylinstallationer för butiksdiskarna och värmepannor (olja & gas). Serviceavtalen omfattar ca 60 stationer. För ett 20-tal stationer ansvarar vi även för att ta fram myndighetsrapportering angående köldmedieanvändningen.