Rikshem

Rikshem AB är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. I fastighetsbeståndet finns anläggningar med äldre styrutrustning som inte är kommunicerbar. Indoor Energy har tagit fram ett paketerat koncept efter Rikshems behov. Konceptet innebär ombyggnad av apparatskåp, nya moderna DUC:ar och uppkoppling mot Indoor Energys Webbhotell. Lösningen innebär att Rikshem sparar tid och pengar eftersom optimering och larmhantering kan ske på distans, man slipper besöka anläggningarna för att hålla koll på status och driftfall. Hittills har 7 av styranläggningarna moderniserats enligt konceptet.