Sofieberg

Sofieberg äger, anpassar och hyr ut lokaler till företag runt Stockholm. Förutom serviceavtal har Indoor Energy hjälp Sofieberg att byta ut och modernisera styrutrustning. Ett exempel är fastigheten Sotaren där vi ersatt en DHC (datorhuvudcentral) som slutat fungera med uppkoppling av DUC:ar och undercentral mot Indoor Energys Webbhotell. Lösningen är kostnadseffektiv och innebär att kunden åter har kontroll över systemet samtidigt som vi som serviceentreprenör kan göra ett effektivare arbete.