SSAB

SSAB är en ledande producent av höghållfasta stål som säljs över hela världen. Indoor Energy Services har serviceavtal med SSAB på kyla och styr sedan 5 år tillbaka. Vi hjälper även till med ombyggnader, reparationer och omprogrammering av styrsystemet vid behov.