Statens Fastighetsverk

Indoor har ett serviceavtal med Statens Fastighetsverk sedan många år och har utfört ombyggnader på bland annat Stockholms slott. Avtalet gäller även statens fastigheter runt om i världen, dvs ambassader, där Indoor utför uppdrag inom ventilation, kyla och styr.