Sveavägen 44

Sveavägen 44 är levande mötesplats med butiker, hotell, restauranger och innovativa kontorskoncept. Ombyggnationen har gjorts med högt ställda miljömål, den stora kontorsfastigheten uppnår betyget ”Excellent” enligt BREEAM. Det är den högsta nivå som har uppnåtts i Sverige.

Indoor Energy Control hade totalentreprenaden för byggnadsautomationen.

Systemlösning: Saia PLC med Beijer electronics operatörsterminalen