Entré Lindhagen

Entré Lindhagen är en av Nordens mest miljöriktiga kontorsfastigheter. Fastigheten är miljöklassad på LEEDs högsta nivå, Platina, och uppfyller även kraven för GreenBuilding och Miljöbyggnad. Miljöhänsyn genomsyrar hela byggnaden. Indoor Energy Control ansvarade för styrentreprenaden.