Energiprojekt

Ett energiprojekt är ofta resultatet av ett åtgärdsförslag från en energiutredning, eller servicebesök. Alternativt har vi eller kunden noterat en onödigt hög energianvändning eller ny och spännande teknik.

Gemensamt för de projekt vi kallar för energiprojekt är att de utförs med syfte att minska energianvändningen eller använda energi mer effektivt. Det kan röra sig om nybyggnation, ombyggnader eller utbyten, ofta kombinerar vi två eller flera av våra kompetensområden för att ta fram smarta lösningar.

Indoor Energy Consultants tar fram lösningsförslag samt genomför energiberäkningar och projektering. Antingen som ett konsultuppdrag direkt till dig som kund eller som stöd i Indoor Energy Services leveranser. Ett par exempel på energiprojekt:

  • Återvinning av värme från kylning av datahall till uppvärmning av fastighet
  • Återladdning av borrhål med åvatten
  • Utbyte av oljepanna till fjärrvärme eller värmepump
  • Utbyte till direktdrivna energisnåla fläktar