Energiutredning

I de flesta fastigheter kan energianvändningen sänkas markant. Vår styrka är att kunna kombinera teoretisk energianalys med praktisk erfarenhet av service, underhåll och driftoptimering – och på så sätt föreslå de åtgärder som fungerar i praktiken.

I vår energiutredning analyserar vi energiförbrukningar, går igenom fastigheten på plats och sätter oss in i verksamheten. Vi fokuserar på vår kärnkompetens – ventilation, värme, kyla och styr – men självklart tittar vi även på t.ex. processer, klimatskal och belysning.

Vi tittar både på vad som kan göras för att få befintlig utrustning att fungera så effektivt som möjligt och på vilka investeringar som kan göras för att minska energianvändningen och på sikt spara pengar. Självklart utgår vi från er specifika situation när vi rekommenderar åtgärder.

Resultatet är en lättförståelig och tydlig rapport där vi bland annat presenterar förslag på åtgärder med energibesparing, återbetalningstid och miljöpåverkan. Vi går igenom rapporten tillsammans med er och hjälper till att ta fram en plan på hur ni kan gå vidare.