Användbarhet

Att välja rätt system och styrentreprenör vid nyinstallation är grundläggande för möjligheterna att kunna köra anläggningen optimalt under hela livscykeln. Det är inte bara tekniken som är viktig utan också att den som ansvarar för anläggningens drift enkelt förstår och kan utnyttja styr- och reglersystemet. Vi vill göra allt för att hjälpa våra kunder att spara energi – det gäller inte minst den energi som driftpersonalen lägger på att hantera anläggningen.

Användbarhet = Användarvänlighet  + Funktionalitet

Användarvänlighet betyder att systemet är lätt och behagligt att använda. Det är logiskt, konsekvent, effektivt och intuitivt. Det räcker dock inte med användarvänlighet för att ett system ska bli användbart. Bland det viktigaste är att styrsystemet verkligen har den funktionalitet som driftpersonalen behöver för att enkelt ska kunna utföra sitt jobb.

Fokuserar på anläggningens framtida drift

Vad en programmerare tycker är bra är inte nödvändigtvis samma sak som det driftpersonalen efterfrågar. Vi har därför utvecklat vår standard i samarbete med driftorganisationer. Vid varje nytt projekt tar vi till oss synpunkter och uppdaterar vår standard. Många funktioner som användarna tycker är viktiga hade vi aldrig tänkt på själva.

Det skiljer från fall till fall vad som är bra användbarhet, därför använder vi flexibla gränssnitt som vi kan anpassa efter varje driftorganisations önskemål. Strukturen är däremot alltid likadan så att alla användare känner igen sig.