Dokumentation

Vår erfarenhet visar att det tar många gånger längre tid att felsöka, uppdatera eller utveckla system om det saknas bra och uppdaterad dokumentation.

Vi vet vilka konsekvenser det får längre fram om dokumentationen inte görs ordentligt från början. Vi är övertygade om att den investering i tid och pengar som görs betalas igen många gånger om. Vi har därför valt att aldrig tumma på kvaliteten i dokumentationen – det gäller allt från systemritningar till programkod – oavsett typ av uppdrag och vilken kund vi arbetar för.

Bra dokumentation är också en förutsättning för att andra leverantörer enkelt ska kunna arbeta i de system vi utvecklat.

Om vi på något sätt är involverade i anläggningens drift och utveckling ser vi självklart till att hålla dokumentationen uppdaterad över tid . Antingen det rör sig om omprogrammering av styrsystemet eller om serviceavtal.

Vi hjälper även till att ta hand om dokumentation på uppdrag av våra kunder. Vi samlar allt på ett ställe via vår tjänst Driftrummet, och ser till att ingenting blir liggande i hörnen.