Drift, underhåll & driftekonomi

Som vårt företagsnamn antyder, har vi ett uttalat fokus på energi-effektivisering. Vi har en möjlighet att tillsammans med våra kunder bidra till minskad miljöpåverkan och ett hållbarare samhälle.  Vi ser det som vårt ansvar att ta vara på den möjligheten!

Indoor Energy arbetar bl.a. med energiutredningar och driftoptimering. Vår roll som styrentreprenör är främst att göra injustering och driftoptimering enkel samt att tillhandahålla parametrar för löpande uppföljning.

För entreprenörer handlar det kanske främst att kunna påvisa att löften infrias. För fastighetsägare och förvaltare handlar det om att kunna följa upp driftskostnader och miljöpåverkan över tid. För driftsorganisationen gäller det att ha ett bra verktyg för att enkelt sköta den löpande driftoptimeringen.

Oavsett era behov kan vi skräddarsy våra system så de parametrar
du behöver går att få fram. Använder ni redan ett energiuppföljnings-system kan vi anpassa formatet och skicka filer som ni kan läsa in automatiskt. Vill ni ha hjälp att implementera energiuppföljningen från grunden hjälper vi gärna till med det också.

Vi har kunskap om de flesta certifieringar som används på den svenska marknaden och vi har utfört projekt som uppfyller t.ex. BREEAM, LEED och Miljöbyggnad.

Där andra ser ett mål, ser vi en början!