Driftsättning & injustering

Vid driftsättning och injustering går vi igenom att allt fungerar och är injusterat enligt funktionsbeskrivningen samt efter fastighetens och brukarnas behov.  Det är vid injusteringen som man säkerställer att de projekterade värdena stämmer med verkligheten.

Vi har en gedigen egenkontroll där all avprovning protokollförs.