Samarbetspartner

Man kan inte vara bäst på allt själv! Vi är många i kedjan från produktleverantörer till användare  som är beroende av varandra för att leveransen ska bli så bra som möjligt. Vi försöker bygga långsiktiga relationer som bygger på lyhördhet och ödmjukhet för varandras kunskap. Vi samarbetar med konsulter, produktleverantörer, styrinstallatörer, apparatstkåpstillverkare etc. Gärna i form av partnerskap.

Genom nära samarbete med produktleverantörer kan vi vara med och påverka, vi samlar in synpunkter och önskemål från våra kunder och ger idéer till kommande versioner av tjänster och produkter. Det nära samarbetet gör också att vi tidigt får kunskap om nya funktioner och är först med att testa nya releaser.

Genom att återkommande arbeta med samma styrinstallatörer och apparatskåpstillverkare har vi utvecklat en ömsesidig förståelse som gör installationerna effektiva. Vi har förtroende för att de utför ett bra arbete och vet vad vi kan lova vår gemensamma slutkund.

Vi samarbetar också ofta med andra konsulter. Vi kommer gärna in i ett tidigt skede och tar fram ramhandlingarna och detaljprojekteringen tillsammans. Genom att samarbeta är förutsättningarna större att det blir den bästa lösningen.