Om Indoor Energy Control

Indoor Energy Control utgörs idag av ca 10 personer som har arbetat tillsammans under lång tid, de flesta av oss i över 10 år. Vi tror på att utveckla långsiktiga relationer, både internt och externt och anser att ett samarbete ska fortsätta så länge båda parter tjänar på det. Vi är stolta över många, långa relationer, med anställda, leverantörer och framförallt kunder.

Indoor Energy Control är en del av koncernen Indoor Energy, som totalt har ca 140 anställda. Merparten av de anställda arbetar med installation och service inom ventilation, värme, kyla, energi och styr. Indoor Energy finns på 7 orter i Mellansverige och har kunder över hela Sverige.

Fördelat på de 7 kontoren finns ca 20 styrtekniker som arbetar med service, funktionskontroll  och utbyte av styrsystem. Att vi i arbetar med service och underhåll i bolaget innebär att vi har en naturlig återkoppling från driften och får höra vad som fungerar bra i praktiken  – både gällande våra egna och andras anläggningar.

Vi är idag tillräckligt stora för att kunna säkra den kompetensbredd och den stabilitet som krävs för att kunna åta oss stora och komplexa uppdrag. Samtidigt är vi tillräckligt små för att kunna vara flexibla och kundnära.