Programmering

Även om du själv aldrig kommer att titta i programkoden är det viktigt för dig som kund att programmeringen sker på ett strukturerat sätt.
Vi har arbetat fram en standard och ett bibliotek som vi är stolta över.

Modultänk  & återanvändning
Vi utvecklar färdiga moduler, dvs små kodsnuttar som var och en utför en specifik uppgift. Ett exempel kan vara en tidkanal eller en frysvaktsfunktion.

När vi programmerar ett komplett styrsystemet för en specifik fastighet sätter vi ihop flera färdiga moduler för att skapa en unik lösning. Det här sättet att programmera har flera viktiga fördelar för dig som kund.

Effektivt utförande – eftersom vi sparar tid med de färdiga modulerna, så kan vi lägga mer fokus på avprovning, funktionalitet och användbarhet

Minimal risk för strul –varje modul är väl avprovad och det minskar risken för onödiga problem.

Enkel skötsel & flexibilitet – En genomtänkt standard gör det lätt att förstå och handha systemet, både för oss själva och för andra. Det ger er flexibilitet att enkelt anpassa systemet eller byta samarbetspartner.