Samordnad funktionskontroll

I en stor entreprenad är det många olika delar som ska klaffa för att slutresultatet ska bli bra. För att hålla tidplanen, se till att alla olika moment görs i optimal ordning och säkra att inget faller mellan stolarna krävs noggrann uppföljning och kommunikation mellan samtliga leverantörer och entreprenörer.

Vi kan ta på oss installationsstyrning av luft, rör och el och tar ansvar för att funktioner som gränsar till Styr levereras enligt plan. Som styrentreprenörer har vi en överblick och förståelse för helheten och vet hur arbetet bäst koordineras. Vi har en väl fungerande projektmodell, kompetenta projektledare och  lång erfarenhet från komplexa entreprenader, och är därför inte oroliga för det ansvar det innebär att samordna styrning av alla installationer.

När allt är installerat och klart ska alla delar kontrolleras. Att alla olika delar fungerar var för sig, är inte alltid en garanti för att helheten fungerar optimalt. Det kan också vara svårt att reda ut vems ansvar det är när något går fel. Vi hjälper gärna till med planering, utförande och uppföljning med samordnad funktionskontroll.

Vi vet att vi kan underlätta och skapa trygghet för Er som kund och säkra att hela projektet blir klart enligt specifikation och i tid.