Slutanvändaren i fokus

När vi designar och projekterar en lösning har vi alltid slutanvändaren i fokus. Styrsystemet, givarna, uppföljningsmöjligheterna måste vara anpassade efter den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Dessutom måste systemet vara lätt att använda och anpassa.

Många hyresgäster och fastighetsägare har egna önskemål på t.ex. mätarstruktur, energiuppföljning eller gränssnitt. Vi stöttar gärna dig som entreprenör i dialogen med brukaren för att på bästa sätt tillmötesgå deras önskemål.

Vi arbetar med öppna system, vilket innebär att fastighetsägaren eller hyresgästen  kan anlita vilken entreprenör eller serviceleverantör de vill för att göra förändringar i framtiden. Vi vill att våra kunder anlitar oss för att vi gör ett bra arbete, inte för att de är tvungna!

Vi på Indoor Energy Control är leverantörsoberoende och har erfarenhet av att arbeta med många olika system. Däremot arbetar vi extra nära ett antal utvalda leverantörer som vi tycker bäst möter våra krav på kvalitet, funktionalitet och användarvänlighet.

Eftersom vi har slutanvändaren i fokus anser vi inte att ett projekt är klart förrän allt är hyresgästanpassat, överlämnat till brukaren och fungerar som det ska i praktiken.  Vi är inte nöjda om inte era kunder är nöjda!