Analys & lösningsförslag

Vi genomför analyser och tar fram förslag på lösningar som på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt möter våra kunders behov och krav på inomhusklimat eller processer. Vi tar fram lösningsförslag och projekterar inom alla våra kompetensområden – kyla, värme, ventilation och styr. Ofta är utgångspunkten en vilja att minska energianvändningen och miljöpåverkan. Vår styrka är att kunna kombinera teoretisk energianalys med praktisk erfarenhet av installation, underhåll och drift – och på så sätt föreslå lösningar som fungerar i praktiken.