Energi

Vårt arbete med underhåll och ombyggnationer av ventilation, kyla, värme och styr har alltid haft en stor inverkan på energianvändningen i fastigheter och anläggningar. Som vårt företagsnamn antyder har vi ett uttalat fokus på energi. Vi erbjuder energiutredningar, energiprojekt, energiuppföljning och energioptimering.

Vår styrka är att kunna kombinera teoretisk energianalys med praktisk erfarenhet, och på så sätt föreslå de åtgärder som fungerar i praktiken. Genom långsiktiga samarbeten säkrar vi också att effekten av ombyggnader förverkligas och kvarstår över tid. Att förstå och prata om energi ur både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv ser vi som självklart.

I våra serviceuppdrag har vi ett allt större fokus på att optimera anläggningarna och aktivt föreslå åtgärder som kan minska energianvändningen och CO2-påverkan. Våra servicetekniker har ett stort ansvar och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för att öka förståelsen för vad som påverkar energianvändningen. Vid behov tar vi hjälp av våra energispecialister, Indoor Energy Consultants, som fokuserar helt på energiuppföljning, energiutredningar och energieffektivisering.

Vi har en möjlighet att tillsammans med våra kunder bidra till minskad miljöpåverkan och ett hållbarare samhälle.  Vi ser det som vårt ansvar att ta vara på den möjligheten!