Installation & projektledning

Vi projektleder och genomför installationer inom samtliga våra kompetensområden. Vi fokuserar främst på utbyten, ombyggnader och anpassningar – ofta utifrån lösningar vi själva har tagit fram och projekterat. Våra medarbetare är skickliga och sätter stort värde i kvalitet och att resultatet blir snyggt. Självklart tar vi ansvar för driftsättning och injustering när installationen är klar. När det behövs tar vi helhetsansvar för elektriker, rörmokare och andra underentreprenörer.