Intrimning & optimering

Alla anläggningar måste injusteras, intrimmas och optimeras efter de specifika förutsättningarna som gäller för just den anläggningen. Intrimning av ett system är oftast det snabbaste och effektivaste sättet att minska energianvändningen. Det är vanligt att vi stöter på nya anläggningar som aldrig blivit injusterade och därför inte gett de besparingar eller det inomhusklimat som utlovats. Intrimning är extra viktigt när ett nytt system installeras eller när förutsättningarna förändras.

Vi säkerställer att kyla, värme, ventilation och styr fungerar optimalt, både vart system för sig och samspelet mellan de olika systemen.