Kyla

Vi har arbetat med kylanläggningar sedan starten 1990.  Historiskt har komfortkyla varit i fokus på de flesta orter.

Det senaste åren har vi utökat vår kompetens inom industrikyla genom att rekrytera några av de vassaste i branschen. Vi har kompetens inom de flesta köldmedier, som ammoniak, CO2 och syntetiska köldmedier. Vi är idag ca 50 kyltekniker som arbetar med service, installation, design och projektering av komplexa kylanläggningar. Hälften av dessa har kompetens inom industrikyla.

För flera av våra kunder är kylsystemet verksamhetskritiskt och problem med kylanläggningar kan leda till förstörda varor, verksamhetsstörningar och förlorade intäkter. Det ställer höga krav på oss som servicepartner. Grundligt förebyggande underhåll och korta inställelsetider är en självklarhet.

Indoor Energy har kompetens inom kyla, värme, ventilation, styr och energi. Vi trivs bäst när vi kan kombinera våra kunskaper och använda vår innovationskraft för att hjälpa våra kunder att både förbättra funktionen och minska energianvändningen.