Ombyggnad & anpassning

Vi genomför ombyggnader och anpassningar främst av två orsaker. Den första är om våra kunder vill förändra verksamheten eller användningen av sina lokaler, vilket ställer nya krav på ventilation, värmesystem och/eller kyla. Det andra är om vi ser möjlighet att förbättra inomhusmiljön eller minska energianvändningen genom en ombyggnad eller ett utbyte. Oavsett orsak hjälper vi till hela vägen från behovsanalys till driftsättning.