Service & funktionsavtal

Service och underhåll av fastighetstekniska installationer är grunden i vår verksamhet. Indoor Energys Services kompetensbredd inom värme, ventilation, kyla och styr gör att vi kan ta ett helhetsansvar för underhåll, akutservice och reparationer för samtliga fastighetstekniska installationer.

Ett avtal innebär att vi löpande underhåller dina anläggningar och säkerställer att allt fungerar som det är tänkt. Innehållet i våra avtalstjänster beror på er situation och era behov.

Gemensamt för alla våra avtal är ambitionen att säkerställa att nuvarande system fungerar så bra som möjligt ur energi- och drifthänseende under rådande förutsättningar. Gemensamt är även att vi håller hög teknisk kompetens, återrapporterar löpande och håller rent & snyggt. Du får också en personlig servicetekniker som känner dina fastigheter.

 

Innehåll i serviceavtal