Värme

Uppvärmningen av en fastighet står för en stor del av energianvändningen. Om undercentralen inte sköts kan det leda tills stora energiförluster helt i onödan. Vi arbetar med service, underhåll och injustering av undercentraler med fokus på driftsäkerhet och minskad energianvändning. Vi har kompetens att underhålla, optimera och felsöka de flesta olika värmekällorna, som t.ex. fjärrvärme, värmepumpar och pannor.

Vi har även erfarenhet av att projektera, projektleda och genomföra utbyten av värmekällor för att minska kostnaden eller miljöpåverkan. Vi har bland annat hjälp till med projektering, projektledning och installation vid utbyte av en mängd oljepannor till fjärrvärme eller värmepump.