Ventilation

Genom ett serviceansvar för flera stora och komplexa anläggningar, där ventilation är en viktig del av processen, har Indoor Energy byggt upp en gedigen erfarenhet och effektiva rutiner för att hantera avancerad ventilation. Vi har bland annat utrustning och kompetens för att genomföra vibrationsmätningar, balansering och avancerade injusteringar.

Indoor Energy arbetar också med ventilation i flerbostadshus. Några av våra medarbetare fokuserar nästan uteslutande på bostadsrättsföreningar och har efter nära 30 år i branschen sett de flesta problem som kan uppstå och vet hur de kan åtgärdas på bästa sätt. Luktspridning och otillräcklig luftväxling är exempel.

Vi tar fram lösningsförslag och projekterar ventilationsanläggningar, främst i samband med ombyggnader, hyresgästanpassningar och energieffektiviseringsprojekt.

Vi har behörighet för att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på samtliga kontor, totalt är drygt 10 medarbetare certifierade.